ریلهای آسانسور قسمت ثابت آسانسور محسوب می شوند و سایر قطعات متحرک هستند و از حساس ترین قسمت ها بود و نقش بزرگی در عملکرد درست و صحیح کلیه تجهیزات آسانسور را به عهده دارند.
ریلهای راهنمای مورد استفاده این شرکت در برابر رطوبت و آب و هوای جغرافیایی منطقه مورد آزمایش قرار گرفته شده و بهترین نوع آن برگزیده شده است.
ریلهای راهنمای مورد استفاده این شرکت از فولاد بوده که به روش سرد به طور کامل نورد (صاف) شده اند و سپس به محلول ضد زنگ استاندارد DIN 15/311 آغشته می شوند و تلورانسهای مرکزیت آن بین شکاف و زبانه 1/0 میلیمتر می باشد.
ریلهای مورد استفاده این شرکت با رعایت استاندارد اروپایی EN81 و BS 5655 دارای توان و استحکام بسیار بالا جهت تحمل نیروهای ناشی از عملکرد ترمز ایمنی (پاراشوت) و همچنین انحنا و پیچشهای ناشی از بار نامتعادل داخل کابین می باشند.